- Information ang Covid-19
Nyheter:viktig Information från Comhem hittar du här
2019-10-01 Nu kan ni fylla i er intresseanmälan
och skicka in direkt på webben.
2019-09-25: Sorteringsguiden ligger upplagd.
Aktuellt: 

 Covid-19: 

From 3/11-20 kommer vi återigen enbart bara utföra akuta åtgärder i bebodda lägenheter. En akut åtgärd är tex fel på kyl/frys/spis. Stopp i toa. Strömlös lägenhet etc etc.

Detta kommer vi att göra tills vidare pga den ökade smittspridningen som råder. Vi går inte in i någon bebodd lägenhet så länge hyresgästen är hemma, vi kommer be er lämna bostaden tillfälligt om vi ska åtgärda en akut felanmälan.

Detta är på grund av den ökade smittspridningen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Från 1/10-2019 gäller en ny lag angående olaglig andrahandsuthyrning och svarthandel med lägenheter och lägenhetskontrakt Om uthyrningen är olovlig OCH andrahandshyran för hög, kan hyresgästen dömas till böter eller fängelse i högst två år. Du kan läsa mer om olaglig andrahandsuthyrning i menyn.                                                                                                                                                                                           

.