Våra områden


Älgbacken 

1,2,4,6 & 8

Lindblomsvägen

78-101

Kallinge centrum

Kockumsvägen 19
Södra smålandsgatan 1,2,4&6
Norra smålandsgatan 3


 


Lindvägen

15-24


Äppelgården

1-3


Hammelins väg

8&10


OBS! detta är ett trygghetsboende och vänder sig till personer

främst över 70 år.

Lägenheterna är handikappanpassade liksom dom

gemensammalokalerna.