Utemiljö

Område 1.

Älgbacken 1,2,4,6,8

Lindblomsvägen 78-101

Specifikation på arbete som ska ingå i avtalet.

-Gräsklippning och trimning.

-Ogräsrensning, Skötsel av och grönytor,  klippning av häckar, buskar och i dom fall där grenar från träd hänger lågt

-Lövupptagning

-Tömning av papperskorgar samt plockning av allmänt skräp som ligger på marken runt våra fastigheter

-Sopning av gång och körstråk, parkeringsplatser samt P-hus ska göras 2 gånger/år (entreprenören ombesörjer så det kommer upp information till berörda hyresgäster)

-Snöskottning och salt/grusning av gång och kör banor, trappor belagda med sten,tegel,betong,asfalt,grus

-Lastning och bortransport från området vid stora mängder snö

- Snö och halkbekämpning utanför ordinarie arbetstid .

- Tillsyn av lekplatser

 

 

Område 2.

-Lindvägen 15-24

-Äppelgården 1-3

-Hammelins v 8-10

-Södra Smålandsgatan 1,2,4,6

-Kockums vägen 19,28,32

-Norra Smålandsgatan 1,3

 *Samma specifikation som område 1.*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trappstäd

Område 1 Ronneby

Älgbacken 1,2,4,6,8

-Älgbacken 1. 8 våningar samt källargång

-Älgbacken 2A-D. 4 våningsplan/ samt källargång trappuppgång, totalt 16 våningsplan och ett allmänutrymme i tvättstuga.

-Älgbacken 4. 8 våningar samt källargång

-Älgbacken 6A-D. 4 våningsplan/ samt källargång trappuppgång, totalt 16 våningsplan och ett allmänutrymme i tvättstuga.

-Älgbacken 8. 8 våningar samt källargång

-Våttorkning trappor samt avtorkning av ledstänger, entré partier, där även glasrutor putsas samt dammsugning av dörrlist på varje våningsplan i hissar (höghusen) och grusupptagning vid och under entrémattor

-Rapportera till beställare om det är trasiga ljuskällor i trapphus/källare

-Rapportera till beställare om det står möbler och dyl i trapphus/källargång.

 -Totalt 5 hus, 56 våningar och 11 ingångar

-Intervall: 1gång/vecka


Lindblomsvägen 78-101

-3 våningsplan i varje trappuppgång

-Totalt 6 hus,24 trappuppgångar, 72 våningar

-2st källargångar

-2st tvättstugor (där bara gemensamhetsdelen ska städas)

-Våttorkning av trappor, entrépartier och ledstänger tas inkl glasrutor samt grusupptagning vid och under entrémattor

-Intervall: 1gång varannan vecka

-Rapportera till beställare om det är trasiga ljuskällor i trapphus/källare

-Rapportera till beställare om det står möbler och dyl i trapphus/källargång.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Område 2 Kallinge & Hammelins väg

 Lindvägen 15-24

 3 st hus

 10st trappuppgångar

  3 våningar/uppgång

 2 st källargångar

 Entrépartier och ledstänger torkas

 Intervall: 1 gång varannan vecka

 Äppelgården 1-3

 3 st hus

 9 st trappuppgångar

 3 våningar/ uppgång

 3 st källargångar

 Entrépartier och ledstänger torkas

 Intervall: 1 gång varannan vecka

 

 

 Södra smålandsgatan 1A-C

 3 st trappuppgångar

 3st våningar/uppgång

 1 källargång

 Entrépartier och ledstänger torkas

 Intervall: 1 gång varannan vecka

 

 

 Södra smålandsgatan 2,4 & 6

 7st trappuppgångar samt 1 trapp på insidan av södra smålandsgatan 4

 3 våningar/uppgång

 3 källargångar

 2 hissar

 Entrépartier och ledstänger torkas

Intervall: 1 gång varannan vecka

 

 

 Kockumsvägen 19A & B

 2 trappuppgångar

 3 våningar/uppgång

 1 källargång

 Entrépartier och ledstänger torkas

 Intervall: 1 gång varannan vecka

 

 Norra smålandsgatan 3A & B

 2 trappuppgångar

 3 våningar/uppgång

 1 källargång

 1 hiss

 Entrépartier och ledstänger torkas

 Intervall: 1 gång varannan vecka

 

 Hammelins väg 8 & 10

 2 trappuppgångar

 4 våningar/ uppgång

 2 källargångar

 Entrépartier och ledstänger torkas

 Intervall: 1 gång varannan vecka

 OBS! mittendelen mellan 8 & 10 ska ej städas, då Ronneby Kommun hyr restaurang och gemensamhets delen.

 

-Rapportera till beställare om det är trasiga ljuskällor i trapphus/källare

-Rapportera till beställare om det står möbler och dyl i trapphus/källargång.


 Maila anbudet/anbuden till anbud@wfronneby.se Märk med anbud & företagsnamn samt vad ni lämnar anbud på.