I det dagliga arbetet på WF Fastigheter träffar vi många människor och många träffar oss. Vi vill ta vårt ansvar för att motverka smittspridning bland våra kunder och entreprenörer. Och har därför beslutat några åtgärder.

 Under en tid framöver görs arbetsordrar där hyresgästen inte är hemma. Vid akuta arbetsordrar görs en riskbedömning.
Vid alla arbetsordrar är vi noga med handhygien och handhälsar inte.

Arbete i trygghetsboendet.

Endast akuta arbetsordrar görs i samråd med hyresgäst.

Klicka här för mer information.