Anbud trappstädning samt yttre miljö.

Nu går vi ut med anbudsförfrågningar på både lokalvård trappstäd samt skötsel av yttre miljö.

Klicka på knappen för underlag, alla anbud och information mailas till anbud@wfronneby.se märk anbudet med anbud *företagsnamn*

Specificera vilket område ni lämnar anbud på ( 1 eller 2 ) samt om det gäller lokalvård trappstäd eller yttre miljö.

anbuden ska vara oss tillhanda senast 1/6-2020 kl 24.00

Efter anbudstidens slut, kommer vi granska samtliga anbud och sedan jämföra. Vi kommer kontakta alla som kommit in med anbud.